دوستان و عزیزانی که در برنامه های برگجهان شرکت میکنند لطفا ضوابط و مقررات زیر را ملاحظه نمایند:
1 -برخورداری از سلامت کامل جسمی و روحی
2 -رعایت پوشش اسلامی
3-داشتن آمادگی و شرایط لازم با توجه به نوع برنامه
4- همراه داشتن كارت شناسايي
5 – تبعیت کامل از کادر سرپرستی
6- رعایت شئونات اخلاقی در برنامه

 

تذکر1:
استعمال دخانیات اعم از هرنوع سیگار ،قلیان و… در هر یک از مراحل برنامه ممنوع است

7-رعایت پاکیزگی و حفاظت از محیط طبیعت و کوهستان
8- شرکت افراد به صورت خانوادگی در برنامه ها بلامانع است
9- تکمیل فرم ثبت نام و قرار داد سفر

تذکر 2 : برنامه های آکانون برگ جهان در صورتی اجرا میشود که تعداد به حد نصاب لازم برسد

10- شرکت کنندگان در تور موظفند با برنامه ارائه شده از سوی مسئولین سفر هماهنگ بوده ، ایجاد ناراحتی ، ناهماهنگی و تنش در گروه ننمایند و سرپرست برنامه حق دارد در صورت بروز هرگونه مشکل از ادامه همراهی شخص خاطی با گروه جلوگیری نماید و خسارتهای ناشی از آن بر عهده خود شخص خواهد بود

11- کلیه افراد موظف به تکمیل فرم ثبت نام و پرداخت هزینه تور در زمان معین میباشند ، بدیهی است در غیر این صورت امکان حذف نام از فهرست سفر وجود خواهد داشت

12- اگر فردی مبتلا به بیماری خاصی است و یا از داروهای خاصی استفاده میکند و یا تحت مراقبتهایی باید باشد ، موظف است تدابیر لازم را شخصا انجام دهد و مراتب را رسما هنگام ثبت نام به اطلاع سرپرست برنامه برساند و در فرم ثبت نام درج نماید . در هر صورت از این ناحیه مسئولیتی متوجه برگذار کنندگان تور نخواهد بود

13- در صورت بروز هر گونه حوادث غیر مترقبه ، موانع، اتفاقات ، و مسائل پیش بینی نشده و تغییر قوانین و ضوابط ویا به حد نصاب لازم نرسیدن تعداد ثبت نام کنندگان هیچ گونه خسارت ویا مسئولیتی متوجه برگزار کنندگان تور نبوده و اختیار تغییر برنامه و یا لغو سفر برای ایشان محفوظ است